Ikkje berre volleyball i Volda

Same helga som det er NM blir det arrangert X2 i Volda. X2 er veslebroren til Ekstremsportveko, og har mange gode foredrag, konkurransar, konsertar osv.
Meir info finn du på nettsida deira: https://x2festivalen.no/