Føring av kampskjema / sekreteriatarbeid

Alle laga som er med i NM skal stille som kampsekreteriat i kampar. Desse kampane er sett opp på førehand, og under mellom- og sluttspel vil ein finne ut kva kampar ein skal vere sekreteriat i Profixio. Under NM U15 blir det brukt utvida kampskjema, og ikkje enkelt slik det ofte blir brukt i US-rundene. Det er normalt spelarane som har denne oppgåva
Norges Volleyballforbund kjem til å ha to kurs i føring av kampskjema før NM. Påmeldig og meir informasjon til desse finn du i forbundet sin kurskalender, under dommar og andre kurs https://volleyball.no/kurskalender/

PS! KFUM Volda Volleyball har mobilforbod for dei som sit i sekreteriat, og vil også ha denne regelen for alle andre lag under NM U15.