Fleire overnattingsstadar

Då har vi fått på plass fleire overnattingsstadar. Lista her er oppdatert med Kjeldsund hytter og Hareid hotell.

Vi har også kanskje noko ledig i ei tom blokk med studenthyblar i Volda sentrum, men dette får vi oversikt over i midten av veka.